Vad tycker partierna är viktigast?

Vad tycker partierna är viktigast?
Enkäten är insamlad och sammanställd av 
fackliga Brysselkontoret.

Valet den 25 maj är inte bara avgörande för hur de politiska majoriteterna i Europaparlamentet kommer att se ut. Det kommer också att avgöra från vilken partigrupp som EU-kommissionens nästa ordförande kommer att väljas.

Detta kommer i sin tur att påverka de politiska prioriteringar som EU-kommissionen och parlamentet kommer att göra för mandatperioden (2014-2019). Ska EU fortsätta föra ett gemensamt arbetsmiljöarbete? Hur kan grundläggande fackliga fri- och rättigheter stärkas?  Ska EU över huvud taget lägga sig i arbetsvillkor, löner och/eller kollektivavtal? På vilket sätt kommer fortsatt europeisk integration att påverka den svenska kollektivavtalsmodellen?

Inför valet till Europaparlamentet den 25 maj har LO/TCO/Saco:s Brysselkontor genomfört en enkätundersökning hos de svenska politiska partier som idag finns representerade i parlamentet.

Enkäten innehåller 12 frågor som rör sysselsättning, tillväxt, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, den inre marknaden och minskad administrativ börda för företagen samt energi- och klimatpolitik.

Läs partiernas svar på vår fackliga enkät:

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Piratpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Svaren finns även samlade i ett PDF-dokument, som kan laddas ner här.