Vad är det egentligen för skillnad?

Vad är det egentligen för skillnad?

Vems Europa har alltid haft som mål att tydliggöra de politiska alternativen i debatten inför EU-valet. Därför har vi nu frågat samtliga partiers förstanamn vad de tycker är den mest avgörande skillnaden inför EU-valet 25 maj.

Frågan vi ställde till samtliga var: ”Vad tycker du är den viktigaste politiska skillnaden mellan partierna inför Europaparlamentsvalet i år?” (på max 500 tecken)

 

Not. De partier som fått frågan är de åtta partier som idag finns representerade i Europaparlamentet. Samtliga tillfrågade har svarat och svaren publiceras här nedan i storleksordning för partierna.


 

1 Marita Ulvskog

Mellan partierna finns det framför allt stora skillnader i synen på vilken riktning EU ska ha i
framtiden. Det gäller så väl på klimatområdet som arbetsmarknad och ekonomi. Vi vill bland annat se ambitiösare klimatmål, minskade utsläpp och ökade satsningar på förnybar energi. Vi måste få ett slut på de högerledda regeringarnas ensidiga åtstramningspolitik och istället föra en balanserad politik för jobb, tillväxt, finansiell stabilitet och ordning i statsfinanserna.

– Marita Ulvskog (Socialdemokraterna)

 

 

Gunnar Hökmark

Den viktigaste skiljelinjen går i synen på den ekonomiska politiken mellan dem som tror att en kris som i grunden kommer av för stor offentlig skuldsättning och för djupa underskott i offentliga finanser kan lösas med mer av samma vara. Moderaterna anser istället att den ekonomiska politiken måste vara i balans och att det politiska arbetet ska inrikta sig på att skapa goda förutsättningar för jobb och företagande. Detta sker genom lägre skatt på arbete, strukturella reformer som ger mer av konkurrens och alternativ, mer dynamiska arbetsmarknader och avskaffande av gamla monopol och skråprivilegier (det senare framförallt i de södra medlemsstaterna, men det gäller oss alla i någon mån). Vi ser nu hur de länder som fört den politik som vi förespråkar – Tyskland, Lettland, Polen, Sverige, Storbritannien under David Cameron, Irland m fl – klarat krisen bättre eller tagit sig ur den snabbare medan de som följer den socialdemokratiska spenderpolitiken – Frankrike, Italien, Spanien under José Rodriguez Zapatero, Storbritannien under Gordon Brown m fl – grävt sig djupare ner i krisen och/eller inte kommit ur den.

– Gunnar Hökmark (Moderaterna)

 

MARIT PAULSEN

De viktigaste politiska skillnaderna är högersidans märkliga uppfattning om kvinnors liv, hälsa och rättigheter, och den yttersta vänsterns iver att dra upp sociala frågor som jag absolut vill ha kvar på kommunal, regional eller nationell nivå. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte finns någon given majoritet i Europaparlamentet – här måste varje sakfråga bygga sin egen majoritet.”

– Marit Paulsen (Folkpartiet)

 

 

 

Isabella Lšvin 0016

Vi gröna vill ta ansvar för klimatet. Det vill inte Moderaterna och deras europeiska partivänner. Grön EU-politik ändrar villkoren på marknaden så att det miljövänliga valet blir billigare & enklare. I ett grönt EU ersätts kol och kärnkraft med förnybar energi och energieffektivisering. Detta skapar hundratusentals nya jobb och bidrar till att lösa Europas ekonomiska & sociala kris. I Moderaternas EU är det billigt att släppa ut växthusgaser, och vi är fortsatt beroende av dyra fossilimporter.”

– Isabella Lövin (Miljöpartiet)

 

christian_engstrom_original

Piratpartiet arbetar med att försvara det fria och öppna internet, och att stå upp för de medborgerliga rättigheterna i den digitala tidsåldern. Vi är det enda partiet som har det som främsta fokus. Vi vill få stopp på massövervakningen, försvara nätneutraliteten och reformera upphovsrätten så att fildelning blir lagligt. Alla de här frågorna ligger på EU:s bord, och kommer komma upp på den politiska dagordningen nästa mandatperiod.

– Christian Engström (Piratpartiet)

 

 

 

Malin-Bjork-Foto-Kalle-Larsson

Den absolut tydligaste skillnaden mellan partierna gäller solidaritet. Solidaritet med banker eller solidaritet med människor. EU:s åtstramningspolitik har räddat storbankerna men låtit folken betala med massarbetslöshet, fattigdom och sammanfallande välfärd. Åtstramningspolitiken hetsar på en privatiseringspolitik som ökar vinsterna hos de giriga företagen på bekostnad av trygga arbetsvillkor. De som drabbas värst är kvinnorna. EU behöver en starkare motkraft. Därför behövs vänstern.

– Malin Björk (Vänsterpartiet)

 

 

250px-Kent_Johansson_-_8160593485

I det som är en av de viktigaste frågorna – miljö-och och klimatfrågan – finns också tydliga skiljelinjer och konflikter. Jag och Centerpartiet vill ha en ambitiös miljöpolitik i EU med tuffa klimatmål.

– Kent Johansson (Centerpartiet)

 

 

 

 

 

Lars-Adaktusson-borta-fran-TV8

I alla europeiska partigrupper finns dessvärre tendenser till onödig centralisering av det politiska beslutsfattandet. Väljarna har att avgöra vilka kandidater som kommer att bevaka politikens gränser och framhålla att beslut som hör hemma i medlemsländerna inte ska föras över till Bryssel. En fråga som jag i sammanhanget vill driva handlar om att skapa en stark och oberoende funktion för att granska alla förslag till nya EU-lagar – med rätt att skicka tillbaka de förslag som inte håller måttet.

– Lars Adaktusson (Kristdemokraterna)