Sätt Europa i arbete!

Sätt Europa i arbete!

Europa är inne i en akut jobbkris. Efter att jobbfrågan misskötts under en följd av år är situationen nu i många avseenden värre än någonsin. ”Sätt Europa i arbete” är en åtgärdsplan för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU, som presenterades i februari 2014.

Till rapporten finns en studiehandledning för en studiecirkel på tre träffar. Cirkeln ska öka deltagarnas kunskaper om den europeiska arbetsmarknaden och diskutera vad vi kan göra för att pressa tillbaka arbetslösheten och få fler och bättre jobb i Europa. Med studiecirkelns hjälp kan vi tillsammans fördjupa oss i frågorna, föra inspirerande och kunskapsgivande samtal samt stärkas i vårt engagemang för samhällsförändring.

Rapport: Sätt Europa i arbete – Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU (PDF) 

Studiehandledning: Sätt Europa i arbete

Rapport i kortversion: Sätt Europa i arbete – Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU (PDF) 

Åtgärdsprogram i 15 punkter: Sätt Europa i arbete! (PDF) 

Presentation: Sätt Europa i arbete – Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU (PDF) 

Materialet ges ut i samarbete med AFB och Socialdemokraterna.