Rött eller blått Europa?

Högern dominerar i EU:s samtliga institutioner. Och vem som styr spelar roll. Högern har sin vision av Europa, vänstern har sin, företagslobbyn driver en linje, facket ofta en annan. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Vilket Europa är det som formas nu? Vad är alternativet? En äldre kvinna lutar sig över middagsbordet och viskar bekymrat frågan: Krisen i Sverige på 1990-talet, hur illa var den? Hur lång tid efteråt märkte ni av den? Scenen utspelar sig i en förort till Dublin sensommaren 2009. Sedan dess har krisen på Irland fördjupats. När irländska skolor slog upp dörrarna på nytt hösten 2011 hade extralärare avskedats och barn med specialbehov flyttats över till vanliga klasser. Unga irländare söker sig utomlands och till salu- skyltarna hänger utanför många affärslokaler och hus. Många länder i Europa har drabbats hårt av den ekonomiska kris...

Läs mer

Vem röstade egentligen vad om abortfrågan?

Den senaste veckan har flera medier uppmärksammat att Gunnar Hökmark (m) samt Alf Svensson (kd) har röstat nej till en uppmärksammad resolution om kvinnors rättigheter. Debatten om varför har för många verkat lite märkligt och förklaringarna samt bortförklaringarna är många. Därför tar vi på Vems Europa här upp det olika argumenten och tydliggör vad det egentligen var som hände den där voteringen i december förra året. Den 22 oktober 2013 presenterade Edite Estrela (Socialdemokrat från Portugal) ett uttalande som hon tillsammans med gruppen för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män hade arbetat fram på uppdrag av Europaparlamentet. Resolutionen innehöll uppmaningen att europeiska medlemsländer skulle tillhandahålla säkra och lagliga aborter, sexualundervisning och krafttag mot diskriminering av LGBT-personer mm. Resolutionen var icke-bindande och därför endast en uppmaning till medlemsländerna. Vid omröstningen röstade en majoritet (351 röster) för att skicka tillbaka...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta och intressanta artiklar. Läs gärna här nedan eller ladda hem tidningen i pdf!    ...

Läs mer

Vad är det egentligen för skillnad?

Vems Europa har alltid haft som mål att tydliggöra de politiska alternativen i debatten inför EU-valet. Därför har vi nu frågat samtliga partiers förstanamn vad de tycker är den mest avgörande skillnaden inför EU-valet 25 maj. Frågan vi ställde till samtliga var: ”Vad tycker du är den viktigaste politiska skillnaden mellan partierna inför Europaparlamentsvalet i år?” (på max 500 tecken)   Not. De partier som fått frågan är de åtta partier som idag finns representerade i Europaparlamentet. Samtliga tillfrågade har svarat och svaren publiceras här nedan i storleksordning för partierna.   ”Mellan partierna finns det framför allt stora skillnader i synen på vilken riktning EU ska ha i framtiden. Det gäller så väl på klimatområdet som arbetsmarknad och ekonomi. Vi vill bland annat se ambitiösare klimatmål, minskade utsläpp och ökade satsningar på förnybar energi. Vi måste få ett slut på de...

Läs mer