Jobb, jobb, jobb, men hur då?

Fler än 26 miljoner EU-medborgare är arbetslösa. Krisen har kastat ut miljoner i otrygghet. Och jämfört med hur det var förr är...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta...

Läs mer

Sätt Europa i arbete!

Europa är inne i en akut jobbkris. Efter att jobbfrågan misskötts under en följd av år är situationen nu i många avseenden värre än...

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar sin EP-valplan

Socialdemokraterna presenterar sin valplan inför Europaparlamentsvalet i maj. Fokus ligger på att skapa jobb åt de idag 26 miljoner...

Läs mer