Jobb, jobb, jobb, men hur då?

Fler än 26 miljoner EU-medborgare är arbetslösa. Krisen har kastat ut miljoner i otrygghet. Och jämfört med hur det var förr är arbetslösheten skyhög. Vad hände med visionen om ett Europa med tillväxt och jobb? Vad beror arbetslösheten på? Hur kan trenden vändas? Massarbetslösheten plågar Europa. I Spanien, Grekland, Portugal, Irland och en rad andra länder har arbetsmarknaden frusit till is och miljoner förlorat sina jobb. Och nu varnas det för att arbetslösheten kommer öka ännu mer, kanske permanentas på en högre nivå. Arbetslösheten i EU är 11 procent (oktober 2013). För de länder som ingår i Eurosamarbetet är snittet 12,1 procent. Det betyder att ungefär en tiondel av den arbetsföra befolkningen i Europa saknade jobb. Det skiljer dock mycket mellan olika länder. Värst drabbat är Grekland med drygt 27 procent. Den svenska arbetslösheten ligger på 7,9 procent. I...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta och intressanta artiklar. Läs gärna här nedan eller ladda hem tidningen i pdf!    ...

Läs mer

Sätt Europa i arbete!

Europa är inne i en akut jobbkris. Efter att jobbfrågan misskötts under en följd av år är situationen nu i många avseenden värre än någonsin. ”Sätt Europa i arbete” är en åtgärdsplan för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU, som presenterades i februari 2014. Till rapporten finns en studiehandledning för en studiecirkel på tre träffar. Cirkeln ska öka deltagarnas kunskaper om den europeiska arbetsmarknaden och diskutera vad vi kan göra för att pressa tillbaka arbetslösheten och få fler och bättre jobb i Europa. Med studiecirkelns hjälp kan vi tillsammans fördjupa oss i frågorna, föra inspirerande och kunskapsgivande samtal samt stärkas i vårt engagemang för samhällsförändring. Rapport: Sätt Europa i arbete – Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU (PDF)  Studiehandledning: Sätt Europa i arbete Rapport i kortversion: Sätt Europa i arbete – Åtgärdsprogram för fler och...

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar sin EP-valplan

Socialdemokraterna presenterar sin valplan inför Europaparlamentsvalet i maj. Fokus ligger på att skapa jobb åt de idag 26 miljoner arbetslösa i Europa och att stärka de fackliga rättigheterna. Läs gärna mer i denna artikel från tidningen...

Läs mer