Går det att lösa kriserna?

Europa är sedan 2010 inne i sin djupaste kris på decennier och i flera länder backar ekonomin år efter år och arbetslösheten samt statsskulder skenar. I den allmänna debatten nämns ofta Grekland, Portugal och Spanien men har de egentligen gjort något fel eller är krisen ett resultat av något mer djupgående problem? I det här avsnittet frågar vi oss vad som är krisens orsaker och vad kan vi göra för att ta oss ur den. Eurokrisen tog sin början sent 2009 och kulminerade 2010 – 2012 men som vi än idag inte sett slutet på. För att verkligen förstå krisen behöver vi däremot backa bandet ytterligare några år. År 2008 så lät den amerikanska regeringen storbanken Lehman Borthers gå i konkurs. Detta skedde efter att USA under en period sett spräckta bolånebubblor som gett ekonomiska effekter som inte kunde...

Läs mer