Går det att lösa kriserna?

Europa är sedan 2010 inne i sin djupaste kris på decennier och i flera länder backar ekonomin år efter år och arbetslösheten samt statsskulder skenar. I den allmänna debatten nämns ofta Grekland, Portugal och Spanien men har de egentligen gjort något fel eller är krisen ett resultat av något mer djupgående problem? I det här avsnittet frågar vi oss vad som är krisens orsaker och vad kan vi göra för att ta oss ur den. Eurokrisen tog sin början sent 2009 och kulminerade 2010 – 2012 men som vi än idag inte sett slutet på. För att verkligen förstå krisen behöver vi däremot backa bandet ytterligare några år. År 2008 så lät den amerikanska regeringen storbanken Lehman Borthers gå i konkurs. Detta skedde efter att USA under en period sett spräckta bolånebubblor som gett ekonomiska effekter som inte kunde...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta och intressanta artiklar. Läs gärna här nedan eller ladda hem tidningen i pdf!    ...

Läs mer

Klarar euron krisen?

Olle Ludvigsson (s) och Göran Färm (s) skriver om varför de tror euron kommer överleva krisen. Läs gärna deras artikel på SvD...

Läs mer

EU och EMU efter den ekonomiska krisen

Läs gärna Sieps rapport om den ekonomiska krisen. EU och världsekonomin har i och med den finansiella och ekonomiska krisen upplevt den kraftigaste ekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Återverkningarna märks i dag på flera sätt, inte minst genom euroländernas svåra statsskuldkris, som har resulterat i ett mycket starkt politiskt...

Läs mer