Elitprojekt eller folkets EU?

Vad som händer i EU påverkar oss mer än vi ofta tror. EU är inte längre ett löst samarbete, utan en union med stor betydelse för människors liv. Ändå röstade bara 43 procent av EU:s medborgare i det senaste parlamentsvalet. Det talas om ett demokratiskt underskott. Har unionen tappat kontakten med väljarna?  Är EU ett elitprojekt? Har Lissabonfördraget gjort det bättre? Hur kan demokratin stärkas och hur kan du vara med och påverka EU? Kommunen förhindras att upphandla närodlad mat. Europaparlamentet röstar för att ensam- stående föräldrar ska få mer stöd för att klara vardagen. EU-kommissionen lägger förslag som går ut på att hålla nere löneökningarna. Det finns en stor bredd på de frågor som EU behandlar, och olika områden berör oss olika mycket. Ofta märker man inte av det inflytande som EU har. Svenska medier bevakar inte särskilt...

Läs mer

Vad är det egentligen för skillnad?

Vems Europa har alltid haft som mål att tydliggöra de politiska alternativen i debatten inför EU-valet. Därför har vi nu frågat samtliga partiers förstanamn vad de tycker är den mest avgörande skillnaden inför EU-valet 25 maj. Frågan vi ställde till samtliga var: ”Vad tycker du är den viktigaste politiska skillnaden mellan partierna inför Europaparlamentsvalet i år?” (på max 500 tecken)   Not. De partier som fått frågan är de åtta partier som idag finns representerade i Europaparlamentet. Samtliga tillfrågade har svarat och svaren publiceras här nedan i storleksordning för partierna.   ”Mellan partierna finns det framför allt stora skillnader i synen på vilken riktning EU ska ha i framtiden. Det gäller så väl på klimatområdet som arbetsmarknad och ekonomi. Vi vill bland annat se ambitiösare klimatmål, minskade utsläpp och ökade satsningar på förnybar energi. Vi måste få ett slut på de...

Läs mer

Europaparlamentet laddar för fler röster – ”Den här gången är det annorlunda”

Europaparlamentet har problem med få antal röstande i valen av ledamöter till parlamentet. Faktum är att sedan det allra första valet, 1979, har det totala valdeltagandet i Europa stadigt minskat. Nu lovar Europaparlamentet att ”Den här gången är det annorlunda”, och hoppas få människor att upptäcka sitt röstkort – och att använda det. I mitten av mars, drygt två månader före valet till Europaparlamentet, åkte jag till parlamentet både i Bryssel och i Strasbourg, för att ta tempen på atmosfären inför valet i maj. Väl på plats hittade jag få tecken som vittnade om att det är ett val på ingående. Det hängde några planscher med loggon som symboliserar Europaparlamentets informationskampanj inför valet: ”Act, React, Impact” (”Gör något. Gör det bättre. Gör skillnad”). I övrigt inget som signalerade om vad som är på gång. Det nämndes i princip heller...

Läs mer

Hotar frihandelsavtalet demokratin?

Läs mer