Bryr sig EU om klimatet?

Bryr sig EU om klimatet? Den europeiska kontinenten var en av de första att industrialiseras. Här växte kapitalismen fram och den ekonomiska utvecklingen var explosionsartad. I och med första och andra världskriget ritades den industriella kartan om.  Efter andra världskriget gick den europeiska industrin in i en ny fas av tillväxt. Men under 1960- och 1970-talet började industrialismens konsekvenser att uppenbara sig. Förutom att flera länder led av smog och försurning, avslöjades flera kemikalieskandaler. Men redan när Kol- och Stålunionen grundades efter andra världskriget förstod Europas ledare att de viktigaste frågorna för framtiden var energiförsörjningen och industrin. Europas industri låg mer eller mindre i spillror efter andra världskriget och det fanns många anledningar att starta på nytt. Tanken var att genom samarbete kring dessa essentiella frågor så skulle kapitalet i Europa kunna mäta sig med USA och med dåtidens...

Läs mer

Debattartikel om plastens skador på naturen

Årligen produceras 260 miljoner ton plast och mycket av det hamnar i naturen. I EU återvinns endast 25 % av all plast. Vad borde göras åt detta och vilket ansvar har Europaparlamentet? Läs gärna Alexander Clemensons debattartikel på...

Läs mer

Superklimatåret

Vilka viktiga steg måste EU ta inför de globala klimatförhandlingarna i Paris 2015? Håll koll på alla datumen här!

Läs mer