Bryr sig EU om klimatet?

Bryr sig EU om klimatet? Den europeiska kontinenten var en av de första att industrialiseras. Här växte kapitalismen fram och den ekonomiska utvecklingen var explosionsartad. I och med första och andra världskriget ritades den industriella kartan om.  Efter andra världskriget gick den europeiska industrin in i en ny fas av tillväxt. Men under 1960- och 1970-talet började industrialismens konsekvenser att uppenbara sig. Förutom att flera länder led av smog och försurning, avslöjades flera kemikalieskandaler. Men redan när Kol- och Stålunionen grundades efter andra världskriget förstod Europas ledare att de viktigaste frågorna för framtiden var energiförsörjningen och industrin. Europas industri låg mer eller mindre i spillror efter andra världskriget och det fanns många anledningar att starta på nytt. Tanken var att genom samarbete kring dessa essentiella frågor så skulle kapitalet i Europa kunna mäta sig med USA och med dåtidens...

Läs mer

Vad säger partierna om miljön?

Svenska folket tycker att miljön är den viktigaste valfrågan i EU-valet. Här kan du läsa vad partierna tycker i miljöfrågor. Nästan alla partier har skrivit, här hittar du deras...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta och intressanta artiklar. Läs gärna här nedan eller ladda hem tidningen i pdf!    ...

Läs mer

Höger och vänster splittrade i klimatfrågan

Ofta diskuteras om det finns några politiska skillnader mellan höger och vänster i europapolitiken. Idag blossade det upp en strid i klimatfrågan och Sveriges radio rapporterar. Lyssna gärna på inslaget och fundera på vilket Europa du vill...

Läs mer