Är facklig solidaritet möjlig?

Facket i Europa kämpar i motvind. I många länder har fackföreningsrörelsen tappat medlemmar, förhandlingsstyrka och inflytande. Samtidigt...

Läs mer

Parlamentsutskott kritiserar trojkans krisarbete

I en resolution som antogs idag kritiserar Europaparlamentets sysselsättningsutskott EU:s hantering , som lett till rekordhög arbetslöshet...

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar sin EP-valplan

Socialdemokraterna presenterar sin valplan inför Europaparlamentsvalet i maj. Fokus ligger på att skapa jobb åt de idag 26 miljoner...

Läs mer

fackligt.eu

Följ det fackliga Brysselkontorets arbete. Detta är en gemensam plattform för såväl LO, TCO och Saco.

Läs mer