Är facklig solidaritet möjlig?

Facket i Europa kämpar i motvind. I många länder har fackföreningsrörelsen tappat medlemmar, förhandlingsstyrka och inflytande. Samtidigt har facken lyckats vinna ett par viktiga segrar de senaste åren, genom att förenas på Europanivå. Är det möjligt att skapa en starkare facklig solidaritet inom EU? Hur ska det gå till? På 2000-talet står fackföreningsrörelsen i Europa inför stora utmaningar. Om efterkrigstiden var de västeuropeiska fackens skördetid, så har perioden från sjuttiotalet fram tills nu varit betydligt tuffare. Fackföreningsrörelsen har tappat miljontals medlemmar, fackliga framgångar har slagits tillbaka och klimatet på arbetsmarknaden har hårdnat. Dessutom har globaliseringen och EU:s inre marknad öppnat för låglönekonkurrens och social dumpning. Låt oss titta närmare på de problem som facken i Europa brottas, och hur man försöker skapa en ny facklig solidaritet på Europanivå. Medlemsras i hela Europa Fackföreningsrörelsen tappar medlemmar över hela Europa. I flera...

Läs mer

Parlamentsutskott kritiserar trojkans krisarbete

I en resolution som antogs idag kritiserar Europaparlamentets sysselsättningsutskott EU:s hantering , som lett till rekordhög arbetslöshet och social misär i de mest krisdrabbade...

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar sin EP-valplan

Socialdemokraterna presenterar sin valplan inför Europaparlamentsvalet i maj. Fokus ligger på att skapa jobb åt de idag 26 miljoner arbetslösa i Europa och att stärka de fackliga rättigheterna. Läs gärna mer i denna artikel från tidningen...

Läs mer

fackligt.eu

Följ det fackliga Brysselkontorets arbete. Detta är en gemensam plattform för såväl LO, TCO och Saco.

Läs mer