Är facklig solidaritet möjlig?

Facket i Europa kämpar i motvind. I många länder har fackföreningsrörelsen tappat medlemmar, förhandlingsstyrka och inflytande. Samtidigt har facken lyckats vinna ett par viktiga segrar de senaste åren, genom att förenas på Europanivå. Är det möjligt att skapa en starkare facklig solidaritet inom EU? Hur ska det gå till? På 2000-talet står fackföreningsrörelsen i Europa inför stora utmaningar. Om efterkrigstiden var de västeuropeiska fackens skördetid, så har perioden från sjuttiotalet fram tills nu varit betydligt tuffare. Fackföreningsrörelsen har tappat miljontals medlemmar, fackliga framgångar har slagits tillbaka och klimatet på arbetsmarknaden har hårdnat. Dessutom har globaliseringen och EU:s inre marknad öppnat för låglönekonkurrens och social dumpning. Låt oss titta närmare på de problem som facken i Europa brottas, och hur man försöker skapa en ny facklig solidaritet på Europanivå. Medlemsras i hela Europa Fackföreningsrörelsen tappar medlemmar över hela Europa. I flera...

Läs mer

ARTIKEL – ”Det pågår en tyst attack mot svensk arbetsmiljö”

Högern försvagar regler. Gustaf fick 55-procentiga bränn- och frätskador. 935 dagar senare har ingen tagit ansvaret för arbetsplatsolyckan. Det är oacceptabelt. Arbetsgivare ska inte kunna fly ansvar via oseriösa underentreprenörer. Alla som arbetar i Sverige ska ha samma villkor, skriver Stefan Löfven och Arvid...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta och intressanta artiklar. Läs gärna här nedan eller ladda hem tidningen i pdf!    ...

Läs mer

Vad tycker partierna är viktigast?

Enkäten är insamlad och sammanställd av fackliga Brysselkontoret. Valet den 25 maj är inte bara avgörande för hur de politiska majoriteterna i Europaparlamentet kommer att se ut. Det kommer också att avgöra från vilken partigrupp som EU-kommissionens nästa ordförande kommer att väljas. Detta kommer i sin tur att påverka de politiska prioriteringar som EU-kommissionen och parlamentet kommer att göra för mandatperioden (2014-2019). Ska EU fortsätta föra ett gemensamt arbetsmiljöarbete? Hur kan grundläggande fackliga fri- och rättigheter stärkas?  Ska EU över huvud taget lägga sig i arbetsvillkor, löner och/eller kollektivavtal? På vilket sätt kommer fortsatt europeisk integration att påverka den svenska kollektivavtalsmodellen? Inför valet till Europaparlamentet den 25 maj har LO/TCO/Saco:s Brysselkontor genomfört en enkätundersökning hos de svenska politiska partier som idag finns representerade i parlamentet. Enkäten innehåller 12 frågor som rör sysselsättning, tillväxt, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, den inre...

Läs mer