Är facklig solidaritet möjlig?

Facket i Europa kämpar i motvind. I många länder har fackföreningsrörelsen tappat medlemmar, förhandlingsstyrka och inflytande. Samtidigt...

Läs mer

ARTIKEL – ”Det pågår en tyst attack mot svensk arbetsmiljö”

Högern försvagar regler. Gustaf fick 55-procentiga bränn- och frätskador. 935 dagar senare har ingen tagit ansvaret för...

Läs mer

Dagens Europa nr.3

Nu har senaste numret av kunskapstidningen Dagens Europa kommit ut! Fullt av information om hur du röstar, varför andra har valt att rösta...

Läs mer

Vad tycker partierna är viktigast?

Enkäten är insamlad och sammanställd av fackliga Brysselkontoret. Valet den 25 maj är inte bara avgörande för hur de politiska...

Läs mer